De 5 huizen

Bidden en vasten hoe en waarom?

De vijf huizen

MISSCHIEN HEB JE ER AL EENS OVER GEHOORD, MAAR ER IS OOK EEN KANS JE ER NU VOOR HET EERST OVER LEEST.

WE LEGGEN JE KORT UIT WAT DIT INHOUDT.

GEBED IS ONTZETTEND BELANGRIJK IN HET LEVEN VAN EEN CHRISTEN DIE IN RELATIE LEEFT MET DE HEILIGE GEEST. HET IS DE MANIER VAN COMMUNICEREN MET HEM. DIT IS EEN ONTWIKKELING EN EEN GROEI. GEBED KOMT MET REGELMAAT TERUG IN HET ONDERWIJS VAN LEVENDE STEEN MINISTRIES. EEN KRACHTIG EN GOED GEBED MAAKT NAMELIJK HET VERSCHIL. HET BEMOEDIGT JOU EN JE OMSTANDERS, HET ACTIVEERT JE GELOOF EN HELPT JE OM UIT TE SPREKEN WAT ER IN ZIJN WOORD STAAT. DOOR IN JE GEBED DE 5 HUIZEN TOE TE PASSEN BID JE KRACHTIG EN VOLLEDIG VOOR JEZELF, JE FAMILIE, VRIENDEN, PARTNER, DIERBAREN, COLLEGA’S EN ALLE ANDERE MENSEN. ZO BID JE DOELGERICHT EN SLUIT JE NIEMAND UIT. DE GENADE VAN GOD IS NAMELIJK VOOR IEDEREEN!

Al studerende en biddende liet de Heilige Geest apostel Holder 5 huizen in de bijbel zien. Ons doel als gelovige is om ons van deze huizen bewust te zijn, want God heeft een plan met deze vijf huizen; oftewel met mensen. Het is Gods doel dat Zijn plan met alle mensen in vervulling gaat.

HUIS 1
JEZELF

Het eerste huis ben jij zelf, want de Bijbel vertelt ons dat we een tempel zijn van de Heilige Geest.

God wil dat wij begrijpen dat we gezegend zijn als tempel van de Heilige Geest. De Geest van God woont in jou als gelovige en wil dat je als zodanig functioneert.

HUIS 2
JE GEZIN/FAMILIE

Het is Gods wil dat je Hem samen met je familie dient. God heeft een plan met jou als persoon, maar ook met je gezin en of je familie. Er zijn gelovigen die vergeten om voor hun eigen familie te bidden. Maar bovenal wil God jou gebruiken om een zegen voor je familie te zijn.

HUIS 3
LOKALE GEMEENTE

Dit is de gemeente waar jij komt. De Bijbel roept ons op om als gemeente voor elkaar te bidden. Denk hierbij aan je leiders, mensen in de bediening, kinderen, ouderen, mensen waar jij contact mee hebt en de mensen waar je misschien nog niet heel veel contact mee hebt. Het zijn je directe geestelijke broers en zussen. We dragen zorg voor elkaar en willen ook voor elkaar als een familie elkaar zegenen. De beste manier hiervan is door middel van gebed. Jakobus 5:16

HUIS 4
GEMEENTE WERELDWIJD

De gemeente van Jezus Christus reikt natuurlijk verder dan enkel Levende Steen Ministries. LSM vormt een deel van de wereldwijde gemeente van Jezus. Als je alleen al denkt aan het aantal kerken en gemeentes in Nederland, zie je dat je familie al best flink is. Samen vormen wij over de gehele wereld het lichaam van Christus met als doel om de Blijde Boodschap te verspreiden op Aarde.

HUIS 5
DE ZOEKENDE MENSEN

Het laatste huis betreft iedereen die zoekende is naar hun bestemming hier op aarde. Daarom zegt de Bijbel in Johannes 3:16 dat God zoveel van de wereld hield (dat omvat iedereen) dat Hij zijn eniggeboren zoon naar de Aarde heeft gestuurd voor ons om ons te redden. Zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is dus belangrijk om te bidden voor alle zoekende mensen, zodat zij ook een openbaring ontvangen van wie Jezus Christus is.

Bid jij ook mee?!