Apostel Edgar Holder

IN HET BEGIN VAN DE JAREN ZEVENTIG KWAM APOSTEL EDGAR HOLDER ALS JONGEMAN VANUIT SURINAME NAAR NEDERLAND. HIJ BEGON GEMOTIVEERD AAN EEN MEDISCHE STUDIE AAN DE UNIVERSITEIT VAN LEIDEN.

Na ongeveer anderhalf jaar nodigde een medestudent en vriend hem uit voor een Pinkstersamenkomst. En hoewel apostel Edgar Holder een kerkelijke achtergrond had en jaren jeugdleider was geweest in Suriname, kwam hij hier uiteindelijk tot de ontdekking, dat ook hij een persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus nodig had. De keus die hij die dag maakte, bracht niet alleen een verandering in zijn leven, maar gaf na enige tijd ook een totaal andere wending daaraan.

De jaren die daarop volgden lieten zien, dat de hand van God onbetwistbaar op zijn leven was. Steeds meer werd duidelijk, dat apostel Edgar Holder de gave had, om op een krachtige en duidelijke manier het Evangelie te prediken.

Voordat hij fulltime werkzaam werd in het Evangelie heeft hij een korte tijd gewerkt bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in Den Haag.

In 1992 heeft hij de Stichting Levende Steen Gemeente opgericht. Deze Stichting is gestart met het houden van kerkdiensten in de Wolfert van Borselenschool in Rotterdam IJsselmonde. Al snel ontstond de behoefte aan een eigen kerkgebouw. In 1993 is de Rooms Katholieke kerk aan de Posweg in Rotterdam Hoogvliet aangekocht. Hier is de Gemeente gegroeid van een kleine 500 tot 2100 leden begin 2013.

In deze periode zijn door de Heilige Geest ook deuren geopend voor een televisiebediening. In 1997 is hiermee gestart op TV Rijnmond en al snel werden uitzendingen verzorgd op diverse regionale zenders. Later ontstond ook de mogelijkheid om landelijk te gaan uitzenden via SBS6.

Wekelijks verzorgen wij uitzendingen via SBS6, OpenRotterdam (lokale zender),  Faith Broadcasting Zuid Afrika, GODtv en tevens via twee tv-stations in Suriname en Flow tv in Engeland.

Nadat de kerk in Hoogvliet was aangekocht wist – toen nog pastor Holder – dat deze locatie te klein zou worden en werd alvast gestart met een spaaractie voor een ander gebouw. Door een Gods wonder werd op 22 juni 2011 de eerste paal geslagen voor niet alleen een ander, maar groot nieuw evangelie centrum, een miljoenen project op een uitermate unieke plek in Spijkenisse. De feestelijke opening van dit evangelie centrum – dat de naam ‘de Dome’ kreeg – vond plaats van 12-14 april 2013. De grote zaal van het centrum biedt ruimte aan 2000 zitplaatsen.

Met een inmiddels ontwikkelde wereldwijde visie om het evangelie uit te dragen is tegelijkertijd de naam van de stichting gewijzigd in ‘Levende Steen Ministries’.

Na de opening van ‘de Dome’ is de gemeente door Gods genade in drie jaar tijd gegroeid van 2100 tot ca. 3300 leden.

In juni 2013 is pastor Holder ingezegend en aangesteld als apostel. Deze aanstelling benadrukt de wereldwijde visie van Levende Steen Ministries.

Geleid door de Heilige Geest heeft apostel Holder vroeg in 2016 een aanvang gemaakt met het stichten van nieuwe gemeenten, die campussen worden genoemd, om de nadruk op geestelijk onderricht tot uitdrukking te laten komen. In maart 2016 is de campus Zoetermeer opgezet, in april 2016 de campus Gouda en vervolgens in mei 2016 de campus Terneuzen. In Breda is een connect centre – een ontmoetingscentrum met een wekelijkse gebedsdienst – opgezet en deze wordt in november 2016 uitgebouwd tot een campus.

Gelijktijdig met het stichten van nieuwe gemeenten is ook de visie van de stichting verruimd en meer toegespitst op de ontwikkelingen in de gemeente.

De visie van de stichting is verwoord in – wat genoemd wordt – de 5 P’s.

Deze 5 P’s zijn:

  • Presence
  • Prophetic Voice
  • Power of God
  • People
  • Planting churches

Deze 5 P’s staan in het kort omschreven voor: Presence; Wij willen zelf leven in Gods tegenwoordigheid. Prophetic voice; Gods Woord is de Waarheid. Het brengt redding, wijsheid, allerlei materiele en geestelijke zegen en wordt geopenbaard onder de regie van de Heilige Geest. Power of God; Het Koninkrijk van God bestaat niet alleen in woorden, maar in betoning van kracht. People; We zijn er voor mensen. God houdt van mensen en wij houden van mensen. Planting churches; Wij gaan voor groei en discipelschapstraining wat leidt tot Gemeenten stichten. [meer over de 5P’s klik hier]

Apostel Holder ontvangt uitnodigingen van uit de hele wereld voor spreekbeurten en het bijwonen van conferenties. Samen met zijn vrouw pastor Irma Holder heeft apostel Holder vijf prachtige dochters en dienen ze als pastors van ‘Levende Steen Ministries’ in Spijkenisse.