Outreach

ALS MINISTRY ZIJN WIJ NAUW BETROKKEN BIJ MEERDERE MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN IN BINNEN- EN BUITENLAND

Zo ondersteunen wij zendingsprojcten in o.a. Indonesië, Tanzania, Suriname en Zuid-Afrika.

In Tanzania bijvoorbeeld, geven wij steun aan Dr. John N. Chacha, initiatiefnemer van het project ‘City of Hope’. In dit project krijgen kinderen, die geen ouders/familie meer hebben om voor hen te zorgen, een nieuw thuis. Naast kleding en schoeisel wordt gezorgd voor hun dagelijkse voeding. Ook wordt hun gelegenheid geboden tot het volgen van een goede opleiding. Zo krijgen deze kinderen een kans om in hun eigen leefomgeving te bouwen aan een nieuwe toekomst.

In Suriname ondersteunt ‘Levende Steen Ministries’ stichting ‘Weid Mijn Lammeren’ en stichting ‘Nieuw Leven’. In Zuid-Afrika wordt door ons o.a. steun verleend aan ‘Siyanceda’. Dit is een organisatie die betrokken is bij de hulpverlening aan mensen met aids of mensen, die aangewezen zijn op zorg van anderen.

En zo zijn er nog tal van andere projecten die wij ondersteunen, zowel in Nederland als daarbuiten.

JE KUNT HET WERK VAN LEVENDE STEEN MINISTRIES ONDERSTEUNEN. KLIK HIER OM EEN DONATIE TE DOEN VOOR HET WERK VAN DE HEER