Supernatural Power Kids

‘LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN ‘ (LUCAS 18:16)

De volheid en de zegeningen van God zijn natuurlijk niet alleen voor volwassenen. Jezus zei in Lucas 18:16: ‘Laat de kinderen tot mij komen.’ en Lucas 18:15 laat zien waarom mensen dit deden en Jezus dit ook wilde. In vers 15 staat: ‘Zij brachten ook hun kleine kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken.’ Waarom wilde Jezus de kinderen aanraken? Het was een geloofshandeling van de ouders, omdat ze iets begrepen hadden van het Koninkrijk van God. De King James Strong’s vertaling laat zien, dat het woord ‘aanraken’ letterlijk betekent ‘to set on fire’. Dit laat zien, dat God al een plan heeft met kinderen van jongsaf aan. Zoals in de volwassen diensten wordt gesproken over de volheid van God, over genezing en voorspoed, zo krijgen de kinderen in de Supernatural Power Kids Church op hun eigen niveau ook dit onderricht.

Ochtend

Voor kinderen van 0 tot en met 11 jaar zijn er bij ‘Levende Steen Ministries’ speciale kinderdiensten.

We hebben de volgende leeftijds catogoriën.

  • Supernatural Power Kids Basic 0 t/m 1 jaar
  • Supernatural Power Kids Basic 2,5 t/m 4 jaar
  • Supernatural Power Kids 5 t/m 7 jaar
  • Supernatural Power Kids XL 8 t/m 11 jaar

De kinderen zijn welkom vanaf 9:45 uur.

Bezoekt u Levende Steen Ministries en wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij de receptie. U kunt ook tijdens kantooruren bellen met Levende Steen Ministries op telefoonnummer 0181 – 610 100.