Wie zijn wij

Senior PastorsMissieVisie5P'sOver Edgar HolderOver Irma Holder

‘Levende Steen Ministries’, laat zich o.a. kenmerken door de vele nationaliteiten die de Supernatural Power Meetings bezoeken.

‘Levende Steen Ministries’ staat onder leiding van apostel Edgar Holder en zijn vrouw pastor Irma Holder.

Wij geloven in het verlossende werk van Jezus Christus.

Door te sterven aan het kruis van Golgota en na drie dagen weer op te staan uit de dood heeft Hij het leven zoals God dat ooit bedoeld heeft, weer hersteld voor een ieder die gelooft. Wij geloven in de noodzaak van een onbelemmerde werking van de Heilige Geest in ons midden en in ons persoonlijk leven.

Onze Missie

Levende Steen Ministries heeft als opdracht om de diepgang van het Evangelie te vertalen naar identiteit en praktische toepasbaarheden, waardoor elk individu kan leven op de manier zoals Jezus Christus heeft laten zien: als overwinnaar en uiteindelijk een bouwer van het Koninkrijk van God:

1 Petrus 2:4-7
Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In de Schrift staat immers: 'In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.' Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: 'De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.'

Uitleg:
Met deze Bijbeltekst wordt bedoeld dat de kracht zit in de mensen die de gemeente vormen; volgelingen van Jezus Christus. De gemeente kan door middel van het juiste onderwijs en training uitstappen door het leven van Jezus te demonstreren in hun eigen omgeving. Wat Jezus kon, kan iedereen die gelooft ook! We leren de gemeenteleden te doen wat Jezus deed: dat is zoonschap.

Onze Visie

Wij, Levende Steen Ministries geloven in het Evangelie van de Here Jezus Christus. Ieder persoon die gelooft in Jezus Christus heeft de potentie in zich om als zoon van God te leven. Dat is precies wat dit Evangelie je uitlegt. God heeft het leven bedoeld om mooi te zijn, maar we kunnen niet ontkennen dat het leven niet eenvoudig is en zelfs ingewikkeld kan zijn. God heeft het antwoord voor jou in de Bijbel. Hij heeft een plan vóór en mèt iedereen. Dit kan in praktijk worden gebracht door het ontwikkelen van identiteit in Hem en het opbouwen van een relatie met Hem. Het is onze opdracht en verantwoordelijkheid om elk individu te bereiken met deze sterke boodschap. Levende Steen Ministries ziet het als haar verantwoordelijkheid om in elk persoon te investeren en deze op te bouwen. Zo heeft iedereen de kans om een krachtige identiteit te ontwikkelen en hierin uit te stappen in het dagelijks leven.

De kracht zit in de eenheid van mensen met hetzelfde doel. En daarom is iedereen, niemand uitgezonderd, nodig om mee te bouwen. Een bouwwerk is een samenstelling van verschillende stenen. Samen zijn we één, één lichaam, één bouwwerk als vertegenwoordiging van het Koninkrijk van God. Het is de sterke overtuiging van Levende Steen Ministries dat God de mensen als ontzettend waardevol ziet. Wij zijn goud waard voor Hem. Door in mensen te investeren met de Blijde Boodschap, kunnen zij tot de volle goddelijke potentie komen. Zo kan ieder persoon het verschil maken; door het leven te leven van een overwinnaar!

5P's

Levende Steen Ministries bouwt aan Gods Koninkrijk door in mensen te investeren. Het is een plaats waar iedereen welkom is. Bij ons kun je terecht voor bemoediging, hulp en training. Binnen Levende Steen Ministries maken we dit concreet door middel van de 5P’s.

  • People
  • God’s Presence
  • God’s Power
  • God’s Prophetic voice
  • Planting churches

People
Jezus Christus heeft op alle mogelijke manieren laten zien hoe groot de liefde van God is voor mensen. Dit heeft God laten zien door zijn enige Zoon voor ons op te offeren. Deze liefde is voor ons de reden om er voor mensen te zijn. Mensen kunnen bij Levende Steen Ministries terecht voor hulp en onderwijs in Gods liefde. Uiteindelijk is het doel om mensen toe te rusten zodat zij een zegen voor anderen kunnen zijn.

God’s Presence
Wij leven in Gods tegenwoordigheid. Dat omvat een relatie met onze hemelse Vader, de Levende God, Schepper van hemel en aarde. Het leven in Gods tegenwoordigheid houdt in:

  1. Het kennen van Zijn Woord;
  2. Een actief gebedsleven; constant contact met de Heilige Geest
  3. Een levensstijl van aanbidding (alles wat je doet, doe je in, door en tot Hem)

En ons doel is om – in lijn met de Grote Opdracht – mensen in Zijn tegenwoordigheid te brengen. Ieder mens is bestemd om een aanbidder ofwel ‘worshipper’ te zijn.

God’s Power
Jezus Christus heeft het Evangelie gebracht met wonderen en tekenen om de liefde van God aan de mensen te laten zien. Levende Steen Ministries heeft dezelfde opdracht. Met elkaar stappen we uit in geloof naar het voorbeeld van Jezus. De kracht van God zit in elke gelovige die vervuld is met de Heilige Geest. Dit betekent dat elke gelovige de mogelijkheid heeft om Gods kracht te demonstreren. Bij Levende Steen Ministries word je gepositioneerd in je identiteit om Gods kracht te laten zien in en door je leven.

God’s Prophetic voice
De Stem van God is leidend voor de richting en visie van dit huis. De Heilige Geest heeft de leiding. Dit is zichtbaar in openbaringen (rhema) en het onderwijs vanuit geestelijk leiderschap. En God wil door Zijn Woord ook tot iedereen spreken. Door de relatie met de Heilige Geest, geeft God richting aan elk individu in elke situatie en bij elke te nemen beslissing. Levende Steen Ministries helpt je om de Stem van God te verstaan.

Planting churches
Levende Steen Ministries staat voor een ‘thuis dichtbij huis’. Wij willen iedereen de mogelijkheid geven om fysiek samen te komen, geestelijk onderwijs te volgen, en te groeien. Door het openen van verschillende locaties creëren we deze gelegenheid.

Huis van God, een bouwwerk,
ontelbaar veel stenen